Polityka Prywatności Sklep Internetowy QUSIU.PL

Wstęp:

Wraz z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 RODO, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, poniżej przedstawiamy informacje i zasady

przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczenia przez nas usług.

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczących przez Firma handlowo Usługowa QUSIU Dariusz Kuś poprzez Sklep Internetowy QUSIU.PL.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Handlowo Usługowa QUSIU Dariusz Kuś z siedzibą w 42-500 Będzin ul Rewolucjonistów 8/72 NIP 6291718023 REGON 241680152

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje takie jak:

- Imię i Nazwisko
- Adres zamieszkania lub adres dostarczenia przesyłki ( jeżeli inny niż adres zamieszkania)
- Adres e-mail
- Numer telefonu
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi Klienta tj dostarczenia zakupionego towaru w Sklepie Internetowym QUSIU.PL

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis QUSIU.PL Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.